Ana Sayfa
Hacettepe Üniversitesi Biyolojik Kaynak Bankası ve Genombilim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Duyurular

ÖNEMLİ DUYURU: Hacettepe Üniversitesi Biyobanka Onam Formu 07.04.2016 tarih ve 29677 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde yeniden düzenlenmiş; Hacettepe Üniversitesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu'nun 31.01.2017 tarihli (Toplantı No: 2017/3, Karar No: 13) uygunluk kararı ile güncel olarak web sayfamızda yer almıştır.
Hacettepe Üniversitesi Biyobanka Onam Formu

Uygulama ve Araştırma Merkezinin 2014 yılında gerçekleştirdiği faaliyetleri ile 2015 yılı planları ve beklentilerine ilişkin sunumu (03.03.2015)

Hacettepe Üniversitesi Biyolojik Kaynak Bankası ve Genombilim Uygulama ve Araştırma Merkezi
06100 Sıhhiye Ankara